Викладено питання розвитку окремих галузей промислововсті, розкрито засади технології й організації промислового та сільськогосподарського виробництва. Наведено основні напрямки науково-технічного прогресу в промисловості, розглянуто засади виробництва у чорній і кольоровій металургії, електроенергетиці, паливній (вугільній, нафтовій, газовій), машинобудівній, хімічній, текстильній і харчовій промисловості. Охарактеризовано технологічні процеси в промисловості будівельних матеріалів і лісовій промисловості. Розкрито зміст основних понять тваринництва, описано особливості вирощування овочевих і плодовоягідних культур.

Цей проект дозволить вчителям інформатики і викладачам комп’ютерних дисциплін виконати навчальне навантаження з теми Інформаційні технології (8 год.) з використанням безкоштовних хмарних сервісів Google Apps for Education, ознайомити учнів із сучасними хмарними сервісами, використати можливості дистанційного навчання, налагодити інтерактивну взаємодію між учнями, вчителями та викладачами нашого університету.

Ви удосконалите свої практичні уміння зі складання тестових завдань на основі основних засад тестології та використовувати платформи для автоматизованого тестування

Ви зможете пройти підвищення кваліфікації і удосконалити свої знання та вміння у сфері розробки та застосування засобів віртуальної наочності у професійній діяльності