Метою спецкурсу «Методика застосування комп’ютерної техніки» є розв’язання таких завдань:

1.    Формування у студентів знань, вмінь та навичок, які необхідні для ефективного використання комп’ютерної техніки для професійної діяльності.

2.    Формування у майбутніх спеціалістів вмінь аналізувати та оцінювати мультимедійні засоби навчання на професійну доцільність.

3.    Навчити студентів ефективно застосовувати комп’ютерну техніку для професійної діяльності.