Лого РДГУ
ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Завдання для самостійної роботи студентів
з елементами дистанційного навчання
на період до 2 березня 2017 року
КУРС 3
Сучасні технічні засоби навчання (Кафедра методики викладання фізики та хімії)
Основи теорії технологічної освіти (Кафедра технологічної освіти)
Деталі машин і підйомно-транспортні машини (Кафедра загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки)
Спецкурс "Технологічна культура" (Кафедра технологічної освіти)
Теплотехніка (Кафедра загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки)
Основи дизайну (Кафедра теорії і методики професійної освіти)
Основи дизайну (Кафедра технологічної освіти)
Комп'ютерна графіка (Кафедра технологічної освіти)
Основи проектування і моделювання (Кафедра технологічної освіти)
Машинна обробка інформації (Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики)
Технічна механіка (Кафедра загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки)
Художня обробка матеріалів (Кафедра технологічної освіти)
Технологія обробки одягу (Кафедра теорії і методики професійної освіти)
Технологія приготування страв (Кафедра теорії і методики професійної освіти)
Фінанси, кредит і справочинність (Кафедра менеджменту)
Економічні основи підприємницької діяльності (Кафедра менеджменту)
Методика навчання фізики (Кафедра методики викладання фізики та хімії)
Філософія (Кафедра філософії)
Соціологія (Кафедра політології та соціології)
Елементарна математика (Кафедра математики з методикою викладання)
Педагогіка (Кафедра загальної і соціальної педагогіки та управління освітою)
Екологічна етика (Кафедра екології, географії та туризму)
Ботаніка (Кафедра біології)