Лого РДГУ
ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Завдання для самостійної роботи студентів
з елементами дистанційного навчання
на період до 2 березня 2017 року
5 курс
Проблеми сучасної фізики (Кафедра фізики)
Історія фізики (Кафедра фізики)
Спецкурс (Кафедра фізики)
Охорона праці в галузі (Кафедра загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки)
Цивільний захист (Кафедра загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки)
Математичне моделювання (Кафедра вищої математики)
Історія математики (Кафедра математики з методикою викладання)
Методика поглибленого вивчення математики (Кафедра математики з методикою викладання)
Проблеми сучасної хімії (Кафедра методики викладання фізики та хімії)
Історія хімії (Кафедра методики викладання фізики та хімії)
Фізико-хімічні методи аналізу (Кафедра методики викладання фізики та хімії)
Історія інформатики (Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики)
Відкриті операційні системи (Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики)
Апаратне забезпечення ПК (Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики)
Нормативно-правові та управлінські основи діяльності навчальних закладів (Кафедра політології та соціології)