Лого РДГУ
ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Завдання для самостійної роботи студентів
з елементами дистанційного навчання
на період до 2 березня 2017 року
КУРС 5
Охорона праці в галузі (Кафедра загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки)
Цивільний захист (Кафедра загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки)
Історія техніки та дизайну (Кафедра загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки)
Основи сучасних виробничих технологій в деревообробній промисловості (Кафедра технологічної освіти)
Практикум з проектування та виготовлення виробів з деревини (Кафедра технологічної освіти)
Історія костюма (Кафедра теорії і методики професійної освіти)
Основи сучасних виробничих технологій в швейній промисловості (Кафедра теорії і методики професійної освіти)
Основи сучасних виробничих технологій в харчовій промисловості (Кафедра теорії і методики професійної освіти)
Економіка та організація швейного виробництва (Кафедра теорії і методики професійної освіти)
Проектування, конструювання і моделювання художнього оздоблення сучасного одягу (Кафедра теорії і методики професійної освіти)
Менеджмент у ПД (Кафедра менеджменту)
Історія інформатики(Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики)
Відкриті операційні системи (Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики)
Апаратне забезпечення ПК (Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики)
Нормативно-правові та управлінські основи діяльності навчальних закладів (Кафедра політології та соціології)
Трудове право (Кафедра політології та соціології)