Лого РДГУ
ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Завдання для самостійної роботи студентів
з елементами дистанційного навчання
на період до 2 березня 2017 року
МАГІСТРАТУРА
Організація педагогічного експерименту (Кафедра технологічної освіти)
Практикум з проектування та виготовлення виробів з деревини (Кафедра технологічної освіти)
Теорія і методика викладання теорії і методики технологічної освіти у ВНЗ (Кафедра технологічної освіти)
Спецкурс з технологічної освіти (Кафедра технологічної освіти)
Теорія і методика викладання теорії і методики технологічної освіти у ВНЗ (Кафедра теорії і методики професійної освіти)
Теорія і методика викладання загальнотехнічних дисциплін у ВНЗ (Кафедра теорії і методики професійної освіти)
Менеджмент у підприємницькій діяльності (Кафедра менеджменту)
Апаратне забезпечення ПК (Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики)
Психологія вищої школи (Кафедра вікової та педагогічної психології)
Філософія та методологія науки (Кафедра філософії)