Лого РДГУ
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ (МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА)
Завдання для самостійної роботи студентів
з елементами дистанційного навчання
на період до 2 березня 2017 року
КУРС 4
Історія української музики (Кафедра історії, теорії музики та методики музичного виховання)
Всесвітня історія художньої культури (Кафедра історії, теорії музики та методики музичного виховання)
Методика музичного виховання (Кафедра історії, теорії музики та методики музичного виховання)
Методика виховної роботи (Кафедра теорії та методики виховання)
Особистісно-орієнтоване виховання (група А) (Кафедра теорії та методики виховання)
Основи охорони праці (Кафедра загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки)
Філософія науки (Кафедра філософії)
Екологічна етика (Кафедра філософії)
Історія театру та кіномистецтва (Кафедра пісенно-хорової практики та постановки голосу)
Основи науково-педагогічних досліджень (Кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи)
Соціальна педагогіка в системі освіти (Кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи)