Лого РДГУ
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Завдання для самостійної роботи студентів
з елементами дистанційного навчання
на період до 2 березня 2017 року
КУРС 3
Практичний курс іноземної мови (Кафедра теорії і практики практичної мови та прикладної лінгвістики)
Когніктивна лінгвістика (Кафедра теорії і практики практичної мови та прикладної лінгвістики)
Стилістика(Кафедра теорії і практики практичної мови та прикладної лінгвістики)
Література країни мова якої вивчається (Кафедра теорії і практики практичної мови та прикладної лінгвістики)
Теор. Фонетика (Кафедра теорії і практики практичної мови та прикладної лінгвістики)
Теор. Граматика (Кафедра теорії і практики практичної мови та прикладної лінгвістики)
Лігво-країно знавство (Кафедра теорії і практики практичної мови та прикладної лінгвістики)
Основи норатології (Кафедра теорії і практики практичної мови та прикладної лінгвістики)
Методика навчання іноземної мови (Кафедра методик викладання іноземної мови)