Лого РДГУ
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Завдання для самостійної роботи студентів
з елементами дистанційного навчання
на період до 1 березня 2018 року
КУРС 4
Методика застосування комп'ютерів у ф/р (Кафедра теорії та методики фізичного виховання)
Спортивні ігри з методикою викладання (Кафедра теорії та методики фізичного виховання)
Основи фізичної реабілітації (Кафедра теорії та методики фізичного виховання)
Адаптивне фізичне виховання (Кафедра теорії та методики фізичного виховання)
Бойові мистецтва в оздоровчому тренуванні (Кафедра теорії та методики фізичного виховання)
Рекреаційні зони України (Кафедра теорії та методики фізичного виховання)
Загальна теорія підготовки спортсменів (Кафедра теорії та методики фізичного виховання)
Фітнес технології (Кафедра теорії та методики фізичного виховання)
Рекреаційні технології (Кафедра теорії та методики фізичного виховання)
Професійна майстерність (Кафедра теорії та методики фізичного виховання)
Основи охорона праці (Кафедра загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки)