Дисципліна спрямована на вивчення стилістичної системи сучасної української літературної мови, джерел її формування, функційно-стильових різновидів мови (стилів), а також її стилістичних засобів і прийомів.

Розглядається предмет, механізм та загальна структура редакторського аналізу тексту. Здійснюється загальний огляд композиції твору, рубрикації, фактичного матеріалу.

Курс створений для студентів 3-го курсу факультету іноземної філології РДГУ.

Курс "Українська мова за професійним спрямуванням" має на меті поглиблення знань студентів з мови професійного спілкування як форми сучасної української літературної мови, специфіку якої зумовлюють особливості спілкування у виробничо-професійиій сфері: мета, функції, ситуація, особистісні риси учасників спілкування.

Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» призначений для студентів  факультету математики й інформатики  зі  спеціальністю 014 Середня освіта (Математика), 014 Середня освіта (Інформатика), 015 Професійна освіта (Цифрові технології), 113 Прикладна математика, 122 Комп’ютерні науки.