Пропедевтичний курс для студентів 1 курсу.

Дисципліна призначена для студентів спеціальності 035.Філологія. 

Для студентів деннної форми навчання факультету української філології

Для студентів спеціальності 035 "Філологія" (українська мова та література)

Для студентів четвертого курсу

Курс призначений для студентів ІІ курсу спеціальності 035 "Філологія"