Мета дисципліни – надання знань по основам систем штучного інтеле­кту, методам та засобам інженерії даних та знань, засвоєння здобувачами вищої освіти базових принципів та отримання основних навичок подання і обробки інформації; надання знань основних методів роз'язання задач, їх класифікації та планування, представлення знань в інтелектуальних системах, експертних системах, систем розуміння природної мови, та систем машинного зору; сформувати у студентів знання, вміння та навички необхідні для рішення інтелектуальних задач. 

Завдання дисципліни

−      надання знань по основам систем штучного інтелекту;

−      вивчення принципів роботи в експертних системах;

−      вивчення принципів програмування у логічній мові високого рівня.