Метою дисципліни «Пакети математичних програм» є підготовка майбутніх вчителів математики до використання мобільних, комп'ютерно- та хмаро- орієнтованих математичних систем (МС) у навчально-пізнавальній та професійній діяльності.

Завдання: є вивчення і практичне застосування різнотипних математичних систем для розв'язання задач елементарної та вищої математики, фізики, графічних відображень та побудови економічних моделей, розробки дидактичних та методичних матеріалів, мультимедійних систем на їх основі для навчання математики, розвиток здатностей до самонавчання та власної рефлексії щодо використання МС у навчально-пізнавальній діяльності та освоєнні професійних модулів.