Мета вивчення дисципліни:

-                       сформувати у студентів систему знань та навичок, вміння викладати навчальні дисципліни;

-                       ознайомити із знаннями про особливості  викладання дисциплін у вузах;

ознайомити із особливостями професійної майстерності та педагогічної техніки викладача