Курс "Ботаніка" призначений для студентів спеціальності 091 Біологія, 014 Середня освіта.