Мета курсу: сформувати у студентів (магістрантів) навички ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності за допомогою інноваційних педагогічних технологій, що передбачають самостійну (індивідуальну чи групову) дослідницьку діяльність.