Курс читається для студентів спеціальності 053 Психологія