Курс викладається для магістрів спеціальності 053 Психологія