Навчальна дисципліна «Ранні землероби» призначена для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 032 «Історія та археологія» І курсу факультету історії, політології та міжнародних відносин Рівненського державного гуманітарного університету.

Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів освіти знаннями щодо змісту та особливостей дисципліни. Закладає основи теоретичних знань га практичної діяльності студента.Метою викладання навчальної дисципліни “Ранні землероби” є безперервне формування у здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр цілісної системи уявлень про археологію як науку, її методику; ознайомлення здобувачів освіти з узагальненими результатами досліджень матеріальної та духовної культури, реконструкціями суспільних структур давніх землеробів; висвітлення ролі хліборобських спільнот в історії Давньої Європи VII - IV тис. до н.е.; надання здобувачам освіти необхідного обсягу знань для уміння самостійно реконструювати історичний розвиток людських спільнот на підставі речових джерел та розпізнавати за окремими ознаками належність пам’яток до конкретних археологічних культур.