Цей курс будуть вивчають здобувачі вищої освіти спеціальності 014 "Середня освіта (Історія)" першого "бакалаврського" рівня освіти