для магістрантів 1 року навчання спеціальності 122 Комп'ютерні науки