Основи комп'ютерної інженерії - це дисципліна, що знайомить студентів з основами будови та організацією засобів сучасних мікропроцесорних систем взагалі та ПК зокрема. В зв'язку з цим завданням дисципліни є ознайомлення студентів з організацією і принципом роботи апаратних засобів мікропроцесорних систем, будовою центрального процесора, взаємодією його складових частин, з принципами обміну інформацією між компонентами інформаційної системи, а також з методами та засобами обміну даними між ПК та зовнішнім середовищем.