Психодіагностика - це теоретична та практична дисципліна, яка вивчає індивідуальні особливості особистості. Вивчається здобувачами вищої освіти у РДГУ.