Навчальна дисципліна викладається для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" за освітньо-професійною програмою "Психологія" зі  спеціальності 053 "Психологія",  2 курс ,психолого-природничий факультет, денна форма навчання.