Навчальна дисципліна вивчається здобувачами освітнього ступеня "бакалавр" за освітньо-професійною програмою"Початкова освіта" зі  спеціальності 013 Початкова освіта, 1 курс, педагогічний факультет, денна форма навчання