Курс Експериментальної психології знайомить студентів з основними принципами і підходами щодо організації та проведення науково-психологічних досліджень, а також аналізу та інтерпретації отриманих результатів. Акцент при вивченні курсу робиться на особливостях використання експериментального методу.