Навчальна дисципліна викладається для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" за ОП "Практична психологія" зі спеціальності 053 "Психологія". 2 курс психолого-природничий факультет