Педагогічна (виробнича) практика здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності Середня освіта (історія) ФІПМВ РДГУ є необхідною складовою підготовки фахівців.

 Педагогічна (виробнича) практика приділяє увагу: поглибленню та закріпленню теоретичних знань, одержаних під час вивчення дисциплін Навчального плану; систематизації набутих здобувачем вищої освіти професійних історичних, правових, педагогічних та психологічних знань; оволодінню сучасними методами, формами організації праці у професійній сфері; набуттю навичок розв’язання педагогічних завдань на практиці в робочій атмосфері.