Педагогічна (виробнича) практика магістрантів ФІПМВ РДГУ є необхідною складовою підготовки фахівців, а також обов’язковим компонентом Освітньо-професійної програми «Середня освіта (історія)» другого рівня вищої освіти з галузі 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)».

Метою педагогічної (виробничої) практики магістрантів є закріплення  педагогічних  навичок,  здобутих  при отриманні  кваліфікації  бакалавра  (спеціаліста),  вдосконалення  знань, необхідних  для  роботи  у  старших класах; поглиблення фахової та спеціальної підготовки;  закріплення набутих теоретичних і практичних знань з організації навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчально-виховному закладі; набуття навичок науково-дослідницької роботи; забезпечення практичного пізнання магістрантами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні психолого-педагогічні та методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; виховання у магістрантів потреби систематично поновлювати свої знання; реалізація особистісного творчого потенціалу кожного магістранта.