Даний курс призначений для здобувачів (бакалаврів) спеціальності 012 Дошкільна освіта