Мета: Забезпечити підготовку студентів до ефективного використання професійних та наукових соціальних мереж у навчальному процесі, професійній діяльності та подальшому навчанні протягом життя.