Курс призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта