Навчальна дисципліна «Проектування та створення інформаційних систем» належить до розділу вибіркових дисциплін професійної підготовки бакалаврів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

Мета викладання дисципліни : вивчення основних моделей, методів і засобів проектування та розроблення інформаційних систем з метою їх подальшої реалізації та експлуатації.