Мета дисципліни:

  • ознайомлення з поняттям CSS, областю застосування, принципами побудови каскадних таблиць стилів, використанням CSS на веб-сторінках, способами задання стилів і оформлення окремих елементів;
  • ознайомлення з однією із спеціалізованих мов програмування, а саме JavaScript, яка являє собою гілку фундаментальних технологій web-програмування; за допомогою JavaScript навчитися обробляти події користувацького інтерфейсу і задавати його логіку, забезпечуючи нові можливості при проектуванні і створенні web-сайтів.

Професійне володіння CSS і JavaScript дозволяє створювати інтерактивні web-сторінки із застосуванням мультимедійних ефектів і є невід’ємною частиною підготовки фахівця в галузі комп’ютерних технологій.