Навчальна дисципліна «Основи тестування програмного забезпечення» належить до розділу вибіркових дисциплін професійної підготовки магістрів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

Мета викладання дисципліни «Основи тестування програмного забезпечення»: вивчення основних підходів та методів тестування програмного забезпечення.

Основними завданнями дисципліни «Основи тестування програмного забезпечення»  є вивчення методів та засобів тестування програмного забезпечення, підходів проведення різноманітних видів тестування.