Метою викладання навчальної дисципліни «Технології дистанційного навчання в системі професійної освіти» є формування теоретичних знань та практичних навичок впровадження в навчальний процес закладів професійної-технічної освіти нових освітньо-комунікаційних технологій, зокрема, дистанційне навчання; оволодіння методикою розроблення дистанційних навчальних курсів.