Мета дисципліни: розкриття сучасних наукових концепцій, понять та гнучких методів проектування і управління проектами, їх якістю на основі впровадження на етапах життєвого циклу проектування; рекомендацій, стандартів та комп’ютерізованих засобів і технологій (CASE-технологій).