Метою дисципліни «Цифрові технології в комунікації та управлінні» є надання теоретичних та практичних знань з використання хмарних технологій, соціальних мереж та різних сервісів:

­    для візуалізації інформації, яке буде основою для його використання при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін, засвоєння студентом комплексу теоретичних знань візуальної комунікації та практичних навичок зі створення візуалізацій;

­  для інформаційно-педагогічного менеджменту навчального закладу.

­  управління проєктами, використання практичних інструментів управління проєктами, усвідомлення взаємозв’язку між теоретичним підґрунтям управління проектами та його прикладним застосуванням у конкретній галузі.

Завдання вивчення дисципліни:

­  вдосконалити вміння майбутніх фахівців працювати в сучасному інформаційному середовищі, що в кінцевому результаті сприятиме професійній адаптації в глобальному просторі;

­  опанування програмними засобами та комп’ютерними технологіями, що орієнтовані на управління проєктами; набуття вмінь застосовувати інструменти методології управління проєктами;

­  набуття практичних навичок щодо розв’язування задач управління проєктами по розробці і використанню програмного забезпечення та розробці і впровадженню інформаційних систем і технологій на підприємствах і організаціях.