Метою дисципліни «Інноваційні технології в професійній освіті» є допомогти майбутнім професіоналам зорієнтуватися в концептуальних та теоретичних положеннях інноваційних педагогічних технологій, сформувати вміння вирішувати професійні завдання на основі інноваційних підходів.

Завдання вивчення дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями із основ педагогічної інноватики, загальними тенденціями розвитку інноваційних процесів у сучасній системі професійної освіти, змістом і структурою інноваційної діяльності викладача ЗПТО; сформувати вміння вирішувати професійні задачі шляхом використання освітніх інновацій, орієнтація студентів на педагогічну творчість, самостійність, дослідницьку діяльність.