Професійна освіта (Цифрові технології)
спеціальність 015 Професійна освіта (Комп'ютерні технологі)
за вибором