Професійна освіта (Цифрові технології)

спеціальність 015 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

за вибором+