Навчальна дисципліна “Спеціальна дошкільна педагогіка” належить до обов'язкових компонентів циклу професійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.