Навчальний курс «Вступ до спеціальності» має на меті прискорення адаптації здобувачів вищої освіти до умов сучасного життя та навчання у закладах вищої освіти, ознайомлення їх з організацією навчального процесу і методиками навчання, профілем спеціальності, перспективами майбутньої професійної діяльності. Курс розглядає питання, які стосуються стадії професіоналізяції особистості. Перехід від стадії вибору професії до стадії професійної підготовки характеризується технологічними труднощами розвитку особистості, які в основному обумовлені дефіцитом інформації про специфіку майбутньої професійної діяльності як  інженерно-педагогічного напрямку за спеціальністю 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) так і за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика).