М е т а  викладання курсу «Історія  психології» полягає в ознайомленні студентів з історичним шляхом психологічної науки у контексті взаємодії суспільного, предметно-логічного та особистісно-психологічного чинників розвитку науки.