М е т а  викладання курсу «Психологічний спецпрактикум зі спеціалізації (Спецпрактикум із соціальної психології)» полягає в теоретичному та практичному ознайомленні студентів із сучасними методами соціально-психологічних досліджень.