Курс загальної психології посідає чільне місце у професійній підготовці майбутнього психолога, а також гуманітарній освіті фахівця будь-якого профілю. Мета викладання  полягає в ознайомленні студентів із основними проблемами та розділами загальної психології, закономірностями та етапами її становлення як науки, розвитком та змістом її категоріального апарату, методології та методів вивчення психіки як суб"єктивного відображення дійсності, основними формами вияву психіки та її параметрами.