Мета реалізації освітнього компонента - висвітлення основних закономірностей та особливостей розвитку, виховання та навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку (порушення зору, слуху, мовлення, опорно- рухового апарату, затримка психічного розвитку, розумова відсталість, аутизм, складні порушення та ін.).