Мета реалізації освітнього компонента полягає у знайомстві здобувачів освіти з особливостями та закономірностями патологічних проявів, з ознаками психосоматичних хвороб, що зустрічаються в клініці психосоматичних захворювань, а також вивченні проблем, які пов’язані з діагностикою і методами психологічної допомоги соматично хворим.