М е т а освітнього компоненту «Вступ та мова спеціальності» полягає у ознайомленні здобувачів вищої освіти із діяльністю практичного психолога, видами роботи, специфікою його праці в різних соціально-орієнтованих службах та можливостями приватної практики, особливостями розвитку професійних навичок і вмінь, етичними принципами професійної діяльності.