Мета реалізації освітнього компонента - оволодіння здобувачами освіти знаннями про закономірності становлення, динамічну організацію і вікові особливості вищих психічних функцій, їх взаємозумовлюючий вплив у забезпеченні інтегративної психічної діяльності та знаннями про психологічні методи діагностики локальних уражень мозку.